Cap4us Megaboard

Писмо до Министъра на земеделието, във връзка с прилагането на временно извънредно подпомагане съгл. т.н. „Временна рамка“ за сектор „Плодове и зеленчуци“, прилагана през 2022г.