Cap4us Megaboard

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 46-154-01-47, внесен на 26.08.2021