Кои са специфичните зони за управление на обработваемата земя, може да се определи чрез сензорни и задействащи устройства, свързани с външна база от данни. 

Агроиновации: Проследимост на движението и здравето на животните

По тяхното разработване работи екипът на експериментален проект, който се изпълнява от партньори в Германия, Франция и Белгия в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в брой 169 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Зърнопроизводството в Европа е изправено пред нарастващи изисквания и предизвикателства, що се отнася до ефективно използване на ресурсите, опазване на околната среда, прозрачност и оптимизация на цялата верига на доставки. Този проект има за цел да помогне фермерите да управляват по-ефективно стопанствата си и да постигнат по-добро взаимодействие със заобикалящата ги среда. 

Експериментът показва как данните от различни видове сензори – за почвена влага, органични вещества в почвата, климат и други, могат да се използват за редица важни дейности – прогнозиране на добивите, определяне на зони за управление, планиране на задачите за земеделската техника и инвентар за променливо прилагане на хербициди, вода и торове. 

Проектът изследва също как данните могат да се споделят във вериги за оптимизиране на ефективността и повишаване на добавената стойност от земеделското производство.

Специфичните цели на екипа включват разработване на устройства за събиране на данни за почвата, културите и климата при производството и съхранението на ключови обработваеми култури, както и разширяване на знанията за условията на растеж на растенията в различни климатични зони. 

В рамките на експеримента ще бъдат свързани IoT устройства със съществуващи сензорни мрежи – различни системи за наблюдение на земята, както и модели за развитие на културите, инструменти за анализ на разликата в добива и съответни бази данни за икономическо и екологично въздействие в системите за управление на фермите.

Сред очакваните резултати са увеличаване на добива с най-малко 5% и на качеството на реколтата с 15%. Сред заложените параметри за изпълнение са увеличаване с 15% на ефективността на използване на машините, както и намаление с 20% на употребата на пестициди и торове.

Брой 169 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.