Мина почти седмица, откакто Съветът по земеделие постигна съгласие за общия подход относно новата Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Защо обаче България гласува с „въздържал се“?

ЕП отхвърли опростения контрол спрямо малките фермери

Пакетът за реформата беше одобрен с мнозинство, като Литва гласува против, а нашата страна, Латвия и Румъния се въздържаха. 

„България гласува „въздържал се“ поради факта, че искането за продължаване на преходната национална помощ не беше отразено в пълнота, както и предложението за гъвкавост на зелените бюджети от първи стълб“, обясняват от Министерството на земеделието в последния си бюлетин за ОСП. 

Новост в сравнение с настоящата аграрна политика са задължителните екосхеми и по-строгото обвързване с условността. Същевременно обаче държавите членки ще разполагат с гъвкавост относно начина на постигане на екологичните цели. 

Земеделските министри настояват да има двугодишна „пилотна фаза“ за екосхемите и всяка страна да може сама да определя как да разпределя средствата в рамките на различните екологични практики. 

Някои конкретни примери за това, как да се спазват по-високи екологични стандарти, са:

•    земеделските стопани ще получават финансова подкрепа, при условие че приложат практики, благоприятни за климата и околната среда; 
•    земеделските стопани, които надхвърлят основните изисквания в областта на околната среда и климата, ще получават допълнителна финансова подкрепа чрез въвеждането на екосхеми.

Тези нови инструменти за околната среда и климата ще бъдат свързани със специален бюджет в рамките на 20% от общия бюджет на директните плащания. Това означава, че средствата ще се деблокират при използването на екосхеми. 

Примерите за екосхеми включват практики като прецизно земеделие, агролесовъдство и биологично земеделие. Държавите членки ще имат възможност обаче да разработват свои собствени инструменти според нуждите си. 

Всички земеделски стопани, дори и по-дребните, ще бъдат обвързани с по-високи екологични стандарти.

За да им се помогне в този преход към екологизиране, дребните земеделци ще подлежат на по-опростен контрол с намалена административната тежест. Трябва да се направи уточнение обаче, че това е позицията на Съвета на земеделските министри. Според Европейския парламент (ЕП) обаче този контрол не трябва да се облекчава. 

В проекта на регламент на министирите беше взето решение за доброволно прилагане на таван на директните плащания над 100 хиляди евро. Таваните ще се отнасят само за СЕПП, като се запазва възможността за приспадане на разходите за труд. Отново е важно да се вземе предвид, че ЕП иска по-голяма строгост относно праговете на директни плащания.

Oбвързаната подкрепа ще остане непроменена по отношение на процентите (13% + 2%). Според евродепутатите в Брюксел обаче този процент следва да се намали на 10% + 2%. 

Всяка държава членка може да вземе решение до 1% от директните плащания да се обвържат с участие на бенефициентите в инструменти за управление на риска. 

Сега вече Съветът може да започне преговори с Европейския парламент и ЕК, за да постигнат някой ден цялостно споразумение за новата ОСП. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.