Стремеж за повече знания и практика, по-бързо усвояване на възможностите, предоставени от Общата селскостопанска политика и най-вече интерес към аграрната професия - това бяха основните акценти на информационния семинар „ОСП работи за нас: Остани на линия!“, който се проведе в Професионалната гимназия по Аграрно стопанство - Добрич. 

План ускорява работата на ДФЗ

В събитието, организирано от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт, участваха основно ученици от семейства на земеделски производители, избрали да продължат професионалното си развитие в селското стопанство.

Достъпът до информация за ОСП е изключително важен за учениците, категорична е Катя Пандерова, директорът на гимназията:

“Тези семинари дават информация на нашите ученици за това какво следва в бъдещ период - тогава, когато те се реализират на пазара на труда. И когато имат собствени стопанства да знаят как да се възползват от тях. Да бъдат подготвени предварително и мотивирани да ги използват". 

Катя Пандерова: Стараем се да поддържаме контакти със земеделските производители, а от тази година сме обявили и план-прием за дуално обучение по професията Техник-растениевъд. 

Изборът на тази професия не е случаен и е тясно свързан с прилагането на ОСП през последните години и търсенето на специалисти от страна на земеделските фирми:

“Тази професия сме избрали точно по предложение на бизнеса, тъй като в нашия район е засегнато основно зърнопроизводството, но благодарение на Програмата за развитие на селските райони, има и доста трайни насаждения. Няма обучени кадри и земеделските стопани споделят, че се налагa да търсят служители от Южна България”, обясни директорът.

Проф. Димитър Греков, който запозна учениците с възможностите за развитието им в АУ Пловдив категорично подкрепя дуалното образование: “Убеден съм, че трябва да има дуално обучение още на етап средно образование, защото това помага за изключително бързото навлизане по-нататък на учениците на студентските скамейки и усвояване на повече знания. Освен това, тези ученици, които не продължат с висше образование, те ще са готови веднага да влязат в производството”.

На семинара нямаше случайно попаднали ученици. Много от тях вече работят в стопанствата на родителите си и споделиха повече за семейните ферми, вижданията си за земеделието и как ОСП може да им бъде полезна:

“Моят баща е земеделец и от малък съм на полето, в трактора… Винаги това ми е било интересно! Тази професия на мен ми допада, интересна е. По -рискова е. По-добре е да рискуваш, отколкото никога да не рискуваш!”, разказа Емануел Пеев, ученик от 8-ми клас, специалност Фермер.

Емануел активно участва в семинара и сподели своето виждане, че земеделието в бъдеще и новата ОСП ще бъдат тясно свързани с модернизацията в агросектора, като сподели и впечатленията си от проведеното наскоро изложение БАТА Агро:

“Имаше роботизиран трактор със сеялка, за които не е нужен оператор. Направи ми впечатление, че земеделието започва да минава в друга ера и много неща започват да се роботизират.

Със сигурност - да - ще продължа бизнеса на семейството ми!”, категоричен е Емануел.

Осмокласникът Недко Миленов от Добрич, също е от семейство на земеделци. Споделя, че към аграрното образование го е насочил баща му, а в ОСП най-много харесва това, че подпомага младите хора. Семейството на Недко отглежда лавандула, тикви и дини, а ученикът споделя опита им при лавандулата: 

„Напоследък цената на лавандулата слезе много надолу. Стана по-трудно и хора, които нямат сключени договори за изкупуване на масло, имат проблеми. Ние имаме договор и за нас в момента е по-лесно с американската компания”.

“Родителите ми се занимават със земеделие. И аз се насочвам в тази сфера. Ще продължа да уча в Аграрния Университет в Пловдив или в Русе. В 11-ти клас съм, специалността ми е Механизатор. Това ме влече, това ми е интересно и искам да продължа да се занимавам”, разказва бъдещият маханизатор Йордан Янакиев, ученик от 11 клас.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg