Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) - Териториален областен офис - Кюстендил, Agri.bg и Институтът по земеделие – Кюстендил към Селскостопанска академия организираха онлайн семинар на тема „Подкрепа за овощарството и добри овощарски практики в ОСП. Основни методи за присаждане при дървесните овощни видове“ - по време, на който се представя и кампанията „ОСП работи за нас: Остани на линия!“ на AgriGate MediaИнститута за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт

Агри.БГ излъчи на живо събитието. 

В специален филм, подготвен от Агри.БГ и заснет в Института по земеделие в Кюстендил, изтъкнатият специалист в областта - доц. Димитър Сотиров представи методи за присаждането на дървесните овощни видове - на пъпка и на калем. 
Доц. Сотиров отговори и на редица въпроси, зададени му от участниците в уебинара. 

Агроном Ивона Новакова от Службата за съвети в земеделието представи презентация на тема “Възможности за подпомагане на младите фермери и малките земеделски стопанства през 2021 г. по ПРСР 2014- 2020”. 
Тя разказа за предстоящите планирани приеми по подмерките 6.1 и 6.3, които се предвижда да са между септември и ноември 2021 г. 

По подмярка 6.1 Новакова разясни какви са общите изисквания към земеделските стопани.
Тя даде пример със стопанства, които отговарят на от 8 000 до 16 000 евро СПО. 

Относно подмярка 6.3 “Стартова помощ за малки стопанства” тя поясни пред участниците в уебинара каква е целта на подмярката и  какви ще бъдат приоритетите при кандидатстване.

Ивона Новакова припомни, че и през третия прием на подмярка 6.3 НССЗ ще изготвя безплатно проектните предложения и бизнес планове на малките земеделски стопанство. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg