Информационната кампания „ОСП работи за нас: Остани на линия!“ мина и през град Сандански. На 14 юни над 100 ученици от 8 до 10 клас на Земеделската професионална гимназия в града влязоха в крачка с бъдещата Обща селскостопанска политика.

План ускорява работата на ДФЗ 

Новият програмен период след 2023 г. идва с нови правила и изисквания за фермерите. Работи се в посока към намаляване употребата на пестициди, торове, антибиотици при лечение на животните. Тенденцията е към увеличаване на биоплощите. 

В каква посока трябва да мислят младите, за да се адаптират и да успеят със земеделие, отговор даде информационната среща, организирана от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт.

„Общата селскостопанска политика е една от сложните политики и е трудно да бъде обяснена, особено на учениците. Идеята е те да разберат какъв е смисълът да има такава политика – да имаме произведена качествена храна и да има достъп до нея от населението в ЕС. Трябва така да се произвежда храната, че да се щади и пази околната среда, защото ресурсите намаляват“, обясни Светлана Боянова – председател на Института по агростратегии и иновации.

Не на последно място, бъдещите фермери трябва да могат и да боравят с новите технологии, защото новите задачи към тях също ще бъдат по-големи. 

„Поради тази причина им наблегнах, че не е достатъчно само да се фокусират върху земеделското производство като такова, а също така да имат всички останали умения, свързани с комуникация, мениджмънт, маркетинг, как да си продават стоката“, допълни експертът.

Друг важен фактор е правилното планиране и дори свободното боравене с английски език. Основата се получава в гимназията, след което се надгражда в университета и на терен.

„За нашите възпитаници беше полезно това представяне на Общата селскостопанска политика, защото въпреки че те са още 8-10 клас, съм убеден, че след години една част от тях ще продължат образованието си в Аграрния университет в Пловдив, други животът ще ги насочи към земеделието и животновъдството, защото все по-добре започва да се развива този отрасъл в нашия край“, сподели Емил Терзийски – директор на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ в Сандански.

Земеделието не е просто работа, а постоянно усъвършенстване – в това убеди учениците професор Димитър Греков, добавяйки: „Учете, кандидатствайте, развивайте се, за да знаете как да извлечете максимума от европейското подпомагане“.

„В земеделието е важно човек да придобие не само основни знания. Той трябва да продължи да се усъвършенства. Типичен пример за това е срещата на учениците със земеделски производител, който е завършил гимназията тук и Аграрния университет в Пловдив. Човек желае да придобива все повече нови знания. Това е пътят на просперитета в земеделското образование и производство“, категоричен бе Димитър Греков – директор на „Център за продължаващо обучение“ в Аграрен университет – Пловдив.

Въпросният възпитаник на двете учебни заведения е Георги Кафтанов – успешен оранжериен зеленчукопроизводител от село Ново Делчево. Той бе категоричен, че не е срамно да си фермер и посъветва младите да следят новостите, да работят здраво и да не гледат на земеделието като на източник за субсидии.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.