Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) отново бе тема на дискусии по време на последния Съвет по селско стопанство и рибарство в Брюксел.

ОСП и преговорите за бюджета за 2021 г.

Отново бе подчертано, че се работи в посока да бъде приет общ подход на Съвета през месец октомври. Земеделските министри обсъдиха с приоритет зелената архитектура, включване на заключенията на Европейския съвет относно МФР в бъдещата система за директни плащания и новия модел на изпълнение. 

Много от министрите одобряват въвеждането на единен за целия ЕС минимален дял на непродуктивни площи, както и по-гъвкаво и доброволно определяне на таван за директните плащания. 

Въвеждането на задължителни екосхеми с двугодишен пилотен етап беше подкрепено от част от държавите членки. 

Министрите настояха за повече яснота относно одобряването на националните стратегически планове, както и за по-опростена политика. 

По време на заседанието бяха обсъдени и въпроси, свързани с търговията на агростоки и предстоящите преговори за свободна търговия с трети държави. 

Франция излезе с декларация относно необходимостта от развиване на растителните протеини в Европа, като целта е да се намали силната зависимост от вноса. 

Испания отново призова за запазване на настоящия бюджет за програмата, предназначена за най-отдалечените райони.

Чешката република и Италия представиха набор от принципи, които да важат за етикетирането на храните на лицевата страна на опаковката. 

Чешката република призова Европейската комисия да направи предложение за забрана в ЕС на добиването на яйца от кокошки носачки в клетки до 2030 г. 

Германия пък даде информация за актуалното положение с Африканската чума по свинете (АЧС) в страната и предприетите мерки. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.