Вече стана ясно, че след 2023 г. най-атрактивната схема за родните земеделци - Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) вече ще се нарича Основно подпомагане на доходите за устойчивост.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

Подпомагането ще се предоставя за площи, върху които се извършва  земеделска дейност и се спазват основните екологични и климатични изисквания, произтичащи от предварителната условност.

Основното в тази предварителна условност за Стандартите са добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). И въпреки че вече ви представихме 10 варианта, разработени от земеделското министерство, вече са налице нови промени.

Като за начало стандартите за редуцирани до 9.

Те сa свързани със запазване и поддържане въглерода в почвите, предотвратяване на ерозионните процеси, предотвратяване на изтичането на хранителни вещества, запазването на потенциала на почвите, подобряване на биоразнообразието чрез поддържане на непроизводствени площи и особености на ландшафта.

 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg