Политиката за развитие на европейското земеделие като цяло е ефективна, но не е перфектна. Първата й слабост е административната тежест, която е проблем за фермерите, коментираха евродепутати от Комисията по земеделие, които бяха запознати с доклад на ЕК относно ефективността на ОСП на 22 март.

Извънредни помощи - кога какво да очакват фермерите

Според оценка на ЕК подпомагането, което получават земеделските производители, намалява разликата в доходите между селското стопанство и другите сектори на икономиката.

„ОСП подкрепя и обновяването на поколенията, но не може да се справи сама“, посочи докладчикът Тасос Ханиотис, отбелязвайки дългосрочната тенденция на намаляване на броя на фермерите. 

В доклада се посочва още, че „половината от бенефициентите имат по-малко от пет хектара“, както и че разпределението на подкрепата продължава да бъде неравномерно въпреки напредъка и има значителни икономически различия между фермерите и териториите“. 

Германски депутат отбеляза нарастващата ефективност на ОСП, но заяви, че „за съжаление, това е свързано с увеличаване на административното бреме”. Негов колега допълни, че в много области плащанията по ОСП са 50% от дохода на фермерите, без които те не биха оцелели. 

Чешки евродепутат заяви, че „инструментите, които работят добре на едно място, може да не работят на друго място“, затова подкрепя повече гъвкавост, посочват от родното Министерство на земеделието в своя бюлетин за ОСП. 

Според ирландски политик „без съмнение ОСП има голямо социално-икономическо положително въздействие“, а „лошата новина е, че това въздействие можеше да е много по-голямо“, категоричен е той.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg