В новата Обща селскостопанска политика (ОСП) е важна финансовата гъвкавост, особено по отношение на еко схемите, която да не позволява неусвояване на финансови средства в случай на недостатъчен интерес от страна на фермерите. 

Германско председателство: Какво да очакват фермерите

За това настояха държавите членки по време на първото заседание на Работна група „Хоризонтални селскостопански въпроси“ към Съвета на ЕС под германско председателство.

ЕК потвърди, че е възможно да се направи допълнително опростяване в текстовете, пише в последния бюлетин за ОСП на Министерството на земеделието.

По време на срещата държавите членки дадоха отговор на въпроси относно конкретните разпоредби на проекта на регламент. Те бяха свързани с определянето на единичната сума (unit amount), начина на отчитане за целите на уравняване на съответствието (чл. 88 и 89) и съдържанието на годишния доклад (чл. 121). 

Преобладаващата част от делегациите подкрепиха последния вариант на дискутираните разпоредби, изработен по време на Хърватското председателство. 

Бяха поискани конкретни примери за използването на средна стойност за други интервенции. 

Следващото заседание на работната група е планирано за 16 юли, когато ще продължат дискусиите по проекта на Регламент за стратегическите планове и новия модел за изпълнение на ОСП. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.