Зелената сделка държи фермерите да успеят до 2030 г. да намалят употребата на пестициди с 50%. Една амбициозна цел, която има различни гледни точки. Мненията са силно поляризирани и дебатът тече както на национално, така и на европейско ниво.

Оповестителната платформа отказва заради сгрешен сертификат или телефон

В момента се прави оценка на готвените промени в Директивата за устойчива употреба на пестициди. Миналата година вече бе направена една такава. Между 29 май и 7 август 2020 г. са получени 360 становища! Тъй като очевидно има голяма активност, ЕК прави ново проучване на общественото мнение в периода между 18 януари и 21 април 2021 г. Линкът е отворен за всички, които желаят да изкажат мнение по въпроса.

Отделно от Брюксел са поставили задача на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) също да излезе с общо становище. Вече минаха онлайн срещите в България и Швеция. Следват Хърватска, Испания и Ирландия. Това са петте държави, които накрая ще обобщят дискутираното. 

На срещата у нас са се включили различни заинтересовани страни – КНСБ, Подкрепа, Българска стопанска камара, БАБХ, фондация "Биоселена", земеделската общност. Участие са взели представители на НАЗ, АЗПБ, кооперациите, младите земеделци, зеленчукопроизводителите. 

„Получи се добра дискусия, защото заявихме сериозно земеделско присъствие. Употребата на пестициди в рамките на ЕС е много различна поради климатичните особености  и нагласата на хората. На запад намаляването на пестицидите става от много години. Там се работи информирано, целенасочено, осъзнато“, обяснява Стоян Чуканов, който е представителят на България в ЕИСК.

Той дава за пример Швеция, където 50% спад на употребата на пестициди според техните научни среди не е проблем.

„Те имат изключително рестриктивна политика още от 80-те години. Там не можеш както в България да влезеш в агроаптеката и да си купиш каквото си искаш. Имат си разрешителен режим. Трябва да си агроном или поне да си изкарал специализиран курс. В големите стопанства у нас се подхожда професионално към употребата на пестициди, които се предписват и дозират от агроном. По-големият проблем е в липсата на контрол в стопанствата тип заден двор и вилни зони, защото там се правят експерименти“, убеден е Чуканов.

Освен това у нас в момента липсва коректна база данни какво и колко е потреблението на пестициди. Така трудно би могло да има прогрес на нещо, което не се измерва, нали?

Стоян Чуканов: „Правилата ще се решават на национално ниво, като те трябва да са съобразени с европейската директива. Но ако има разминавания между страните членки по-големи от 25%, ще се прави мониторинг. А още от сега е ясно, че ние няма как да нямаме 25% разлика с Швеция например.“

Промяната на тази директива за пестицидите трябва да се погледне от различни страни. Например много е лесно да забраниш дадено активно вещество, но процедурата за разрешаване на друго, което е щадящо, е много бавна.

„Освен това ако ти забраниш едно активно вещество и то вече има заместител, който е нискорисков, то количествата при второто са много по-големи, за да можеш да постигнеш ефекта. Например, ако се реши да се премахне даден инсектицид, то той ще се замести с нещо, което е 15 пъти по-скъпо. Вдига се себестойността на продукцията и ставаш неконкурентоспособен“, разсъждава Чуканов. 

Стоян Чуканов: „Къде е логиката да забраним в ЕС даден хербицид, след което внасяме доматите от Турция например, където той е разрешен за употреба.“

В ЕК са получени и становища, в които се настоява за категорична забрана на въздушните пръскания. Едно от тях е на френска организация на пострадалите от употребата на пестициди.

„От друга страна обаче, обединение, което представлява търговците на земеделска техника, реторично задава въпроса: „Ако забраним директно въздушните пръскания, какво правим с дроновете и прецизното земеделие“, казва Чуканов.

Със сигурност въпросът с пестицидите е много сериозен и има различни гледни точки. Сега Зелената сделка може и да ни изглежда абстрактна и далечна, но наближава моментът, в който ще се вземат важни решения, с които и българските фермери ще трябва да се съгласят. Затова, ако имате мнение по въпроса, най-добре се включете в проучването на общественото мнение, за да не бъде прекалено късно после.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg