Въпреки усилията на най-голямата фермерска организация в ЕС – Copa-Cogeca, приемането на Стратегията „От фермата до трапезата“ е на финала си. На 13 септември тя мина одобрението на Комисиите по земеделие и по околна среда към Европейския парламент. Следващата стъпка е докладът да бъде гласуван на една от пленарните сесии през октомври. 

Важното - слушайте в AgriПодкаст 

За какво обаче се борят евродепутати и от какво се опасяват фермери? Тези, които желаят промяна, предлагат конкретни мерки, като:

•    Да се стимулира местното производство на храни;
•    Да се отдалечим от неустойчивите модели на земеделие като интензивно животновъдство и монокултурно земеделие с висока употреба на пестициди;
•    Да се прекрати вносът на животински продукти, които не отговарят на европейските стандарти, и да се спре ратификацията на двустранното търговско споразумение между ЕС и Меркосур;
•    Да се спре прекомерната консумация на месо и силно преработени храни с високо съдържание на сол, захар и мазнини;
•    Да се наблюдава биологичното разнообразие в земеделските земи с особен фокус върху необходимостта от защита на пчелите;
•    Хуманното отношение към животните да се следи с помощта на научно обосновани показатели;
•    Да се намалят емисиите на парникови газове от земеделието и земеползването;
•    Да се въведат строги критерии за възобновяема енергия на базата на биомаса;

Евродепутати: Ако страните извън ЕС не отговарят на производствените стандарти на страните членки, вносът на техните продукти да бъде забранен. 

От друга страна обаче, проучване на германски професор потвърждава, че Зелената сделка ще има негативен ефект върху работата на фермерите и цените в Европа. Прогнозните данни са публикувани на 13 септември и като цяло говорят за значителен спад на селскостопанското производство в ЕС.

•    Около 20% спад в производството на зърнени, маслодайни култури и говеждо месо;
•    Почти 60% ръст в цените на говеждото месо, с около 50% за свинското, с повече от 30% за непастьоризирано мляко и с 10 до 20% за плодовете и зеленчуците, маслодайните и зърнените култури.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg