Докато чакаме какво ще реши Съветът по земеделие и рибарство, чиято двудневна среща в Люксембург приключва днес, 20 октомври, нека обобщим за какво се борят държавите членки в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) до момента.

Таванът на субсидиите - темата, която ни разделя

На онлайн среща преди седмица, организирана от Германското председателство, отново най-обсъждана бе темата за бюджета за екосхемите. Някои държави членки подкрепят за тях да има фиксиран бюджет в размер на 20%. Според други този процент е много висок, а трети считат, че решението трябва да бъде взето на национално ниво.

Друг важен въпрос е обвързаната подкрепа. Редица държави членки настояват да се запазят минимум сегашните нива на подкрепа – 13 + 2%. Други предлагат да бъдат разширени секторите, допустими за такова подпомагане, а трети желаят постепенното й премахване. Някои страни смятат, че обвързаната подкрепа трябва да бъде 10% и да се прилага само ако не води до увеличаване на производството.

Доброволното прилагане на истински фермер и преразпределително плащане (ПРП) също бе на дневен ред. Идеята бе подкрепена от две държави членки. Има обаче и мнения за задължително прилагане на преразпределителното плащане, е посочено в последния бюлетин за ОСП на Министерството на земеделието.

Какво иска България?

•    Запазване на преходната национална помощ на текущото ниво на подкрепа (към 2020 г), без намаление до края на периода (50% от бюджет 2013 г.), но с нова референтна 2018 година;
•    Запазване на обвързаната подкрепа и дори по-високи нива на подпомагане; 
•    Гъвкавост при вземане на решения за екосхемите;
•    Единен процент на площите с екологична насоченост в изискванията за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 9) от максимум 5%;
•    Запазване на приложимия към момента праг за поддържане на площи с екологична насоченост от 15 ха и праг от 10 ха за разнообразяването на културите в ДЗЕС 8;
•    Изключването на бенефициенти, които получават директни плащания до 2 000 евро, от механизма за финансова дисциплина.

Темата за новата ОСП бе обсъждана и на заседание на Специалния комитет по селско стопанство на 12 октомври Брюксел. Там отново се заговори за тавани на плащанията, на които някои делегации продължават да се противопоставят, макар и налагането им да бъде доброволно.

Относно облекчения контрол при малки стопанства Германското председателство увери България, че опростеният контрол за малките стопани ще се прилага за всички стопани до 5 ха, независимо от участието им в схемата за дребни стопани. 

Относно механизма за изключване от финансова дисциплина позициите на държавите членки остават разделени в частта дали трябва да се запази прагът от 2000 евро. 
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.