За четвърта поредна година представители на Добруджанския овощарски съюз участваха в Международното изложение INDAGRA 2019. Престижният форум се проведе в Букурещ от 30 октомври до 3 ноември като събра над 800 фирми от 28 държави. Създаване на нови и затвърждаване на досегашните контакти за износ на плодове – това са само част от задачите пред българските овощари. 

Тревожна тенденция: Насекомите измират


„Основното и полезното за нас е, че представяме за пореден път производството на български плодове. Имахме разговори с румънски търговски вериги, но при тях е много трудно да се пробие”, заяви Димитричка Търпанова, зам.-председател на Добруджанския овощарски съюз.

Тя разясни, че българската продукция вече е позната зад граница. В същото време се отчита тревожна тенденция, според която румънските овощари до няколко години ще изпреварят колегите си от България по обем на производството.

„Румъния провежда сериозна политика в тази насока. Тя финансира както търговията, така и създаването на нови трайни насаждения. Освен това румънската държава защитава собствените си производители на плодове и зеленчуци, които са с приоритет в търговските вериги”, допълни още Търпанова по повод възможностите за продажба на български плодове там. 


В новата ОСП родните производители на плодове и зеленчуци трябва да бъдат по-добре защитени.

„В България почти не се произвеждат зеленчуци, останало е само оранжерийното производство, а при плодовете ежегодно се отчита спад”, обобщи тревожните данни Димитричка Търпанова.

Тя посочи, че преработвателните предприятия у нас не купуват българска продукция, тъй като им е много неизгодно. 


„Не можем да продаваме, тъй като сме в неравностойна позиция. У нас и на европейските пазари идват безпрепятствено стоки от Турция, Сърбия, Македония, а в последно време много активно и от Украйна и Молдова. Тези плодове и зеленчуци не се контролират. В същото време ние сме задължени да спазваме правилата на ЕС”, обобщи още Търпанова. 


Българският производител не може да работи при тези условия. Конкуренцията на производителите от цитираните държави е сериозна, още повече че те имат достъп и до руските пазари. Това им помага да бележат сериозен ръст на международните пазари. 


От Добруджанския овощарски съюз настояват за по-добра регулация на правата на овощарите в новата ОСП.  

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.