През 2019 г. непрекъснато чувахме думите “стратегически план” и “SWOT анализ”. И тази година това няма да се промени, тъй като на дневен ред стои все по-силно въпроса за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) след 2020 г. А когато говорим за ОСП няма как да не споменем тези термини.

AgriАнализ: Войчеховски – За 10 години ЕС загуби 4 млн. ферми! Какво показват данните за България?

Изготвянето на стратегически план чака своя ред у нас, като преди да скочим в дълбокото, трябва да приключим работата с трите SWOT-анализа за състоянието на сектора. Те ще трябва да помогнат на ресорното ведомство да изчисти концепцията си за стратегическия план. Работата по тях се предполага, че е върви към своя край, тъй като до момента бяха представи два от трите SWOT-анализа. На 24 януари предстои да бъде обсъден  SWOT- анализа на социално-икономическото развитието на селските райони. Той се изготвя от УНСС. 

Това, което стана ясно през изминалата година, е че ресорното ведомство трябва да бъде готово с националния стратегически план до април 2021 г. 

“Наистина нашата амбиция е в края на мандата, който изтича долу-горе по това време, ние на практика да имаме завършен национален стратегически план. В него ще бъдат разписани мерките и по Първи и по Втори стълб на ОСП, с целта за много по-ефективно разпределение на бюджета, който ще имаме финално след определяне на МФР”, коментира в интервю за Агри.БГ земеделският министър Десислава Танева.

Да очакваме ли структурни промени в МЗХГ заради стратегическия план?

Ако в началото на 2019 г., когато министър на земеделието беше Румен Порожанов, отговорът на този въпрос беше по-скоро лаконичен и неясен:


„Осъществен е механизъм за координация в Министерство на земеделието, храните и горите за провеждане на работни групи на този етап. В момента се подготвя задание за т. нар. SWOT- анализ, свързан с подготовката на стратегическите планове в новата Обща селскостопанска политика“.

През 2020 г. земеделското министерство, начело с Десислава Танева, има вече по-ясна концепция:

“След встъпване в мандат, министърът на земеделието, храните и горите създаде организация на работата по изготвяне на стратегическия план. Създадено бе и  Координационно звено за Новата ОСП, което ще подготви Стратегическия план при отчитане на принципа за включване на заинтересованите страни в процеса”, обясниха от земеделското министерство за Агри.БГ.

Интересно ни беше да разберем и дали ще бъде създадена нова структура в министерството, която да менажира стратегическия план, когато той вече е действащ. От МЗХГ обясниха, че управляващ орган, в съответствие с изискванията на проекта на регламент, ще действа в рамките на Министерство на земеделието, храните и горите подобно на действащата в момента Програма за развитие на селските райони.

Стратегическият план ще обхване директните плащания, ПРСР, Пчеларската и Лозарската програми. Все още никой не е обяснил как ще се организира работата на досега управляващите ги дирекции и агенции. Ресорното ведомство беше подготвено и по този въпрос.

“Предложението за регламент за стратегическите планове включва интервенциите в Първи стълб и Втори стълб на ОСП. Работата по изпълнение на програмите ще се извършва чрез координационен механизъм в рамките на МЗХГ и включените в него  компетентни дирекции, които отговарят за изпълнението на програмите”, обясниха от ведомството.

 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.