Новата политика на Европейската комисия (EK) в областта на храните - “От фермата до трапезата”, трябва да бъде преразгледана, ако бъдеща оценка на въздействието покаже, че тя ще се отрази негативно на земеделските производители. Това заяви за EURACTIV новоизбраният председател на асоциацията на земеделските производители Копа-Коджека Кристиан Ламберт.

За първи път жена оглавява Копа-Коджека

Ламберт е животновъд с повече от 40 години опит, както и силен защитник на земеделието от най-ранна възраст.

Избрана през 2017 г. за първата жена начело на френския съюз на земеделските производители FNSEA, миналата седмица (18 септември) тя бе назначена и за президент на Копа-Коджека - гласа на европейските фермери в Брюксел.

В ексклузивно интервю след избора си тя подчерта необходимостта от привеждане на селското стопанство в съответствие с екологичните цели. Ламберт оказва подкрепа на основната стратегия на ЕС „От фермата до трапезата“ (F2F), но е категорична, че тя трябва да се ревизира, ако не е в полза на фермерите.

Според нея цифрите в стратегията трябва да се преразгледат.

„Например, когато стратегията гласи, че 25% от общата земеделска земя трябва да бъде използвана за биологично земеделие, означава ли това, че европейските граждани наистина ще ядат 25% биологично производство?“, пита Ламберт.

Брюксел отлага стратегията "От фермата до трапезата"

По думите й липсва и първоначално проучване на въздействието, което да съпътства представянето на стратегията.

„Без оценка на въздействието не може да се вземе решение. И ако се появят негативни аспекти за фермерите, те трябва да бъдат преразгледани в стратегията“, добави тя.

Подобна забележка направи комисарят по земеделие Януш Войчеховски, който отвори възможността на по-късен етап да се преразгледат амбициозните цели на европейската стратегия.

„Ако стане ясно, че постигането на целите, заложени в тази стратегия, застрашават както безопасността на храните, така и конкурентоспособността на нашето земеделие, тогава те трябва да бъдат преразгледани“, каза той пред Френския сенат през юли.

Според Ламберт фермерите трябва да се разглеждат като ключови участници в потенциалното преразглеждане на “От фермата до трапезата”, за да се гарантира, че има реалистични и постижими цели, съвместими с европейската верига за износ и доставка на храни.

„Земеделските стопани не са врагове на околната среда - напротив, те са тези, които помагат да я защитим“, подчерта тя, като допълни, че си е поставила за задача да защитава всичко, което земеделието носи в ЕС, включително продоволствена сигурност, здравеопазване и заетост в селските райони.

"От фермата до трапезата" ограничава потреблението на месо

Според някои фермери обаче Ламберт е поредният защитник на статуквото.

“Ако стратегията се окаже негативна за фермерите, ще я променим! А ако се окаже негативна за въздуха, който дишаме, и/или за водата, която пием, какво ще направим тогава?”, питат реторично земеделци.

Ламберт поема поста в решаващ момент, тъй като през следващите месеци ще бъдат взети важни решения, част от които са бюджетът на ЕС и бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП).

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.