Един от въпросите, разисквани по време на днешното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, бе този за задължителността на екосхемите. За България те следва да се разглеждат в неделима цялост с нивата на обвързаната подкрепа и преходната национална помощ, съобщават от земеделското министерство.

България иска нова референтна дата на обвързаната и преходната

Ето за какво настоява България относно ехосхемите:

•    Подкрепяме въвеждането на единен процент в регламента на площите с екологична насоченост в изискванията на Доброто земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 9) за целия ЕС;
•    Максималният задължителен процент за екологично насочени площи не следва да е повече от 5%;
•    Да се запази възможността за изключване на фермите до 15 ха;
•    Да се остави и възможността за изключване на фермите до 10 ха обработваема земя от обхвата на ДЗЕС 8, който продължава логиката на диверсификацията от зелените изисквания.

Според министър Десислава Танева новите изисквания в завишената условност дават достатъчна гаранция за получаване на екологична стойност на ОСП с включването на зелените изисквания, без да се налага да се завишават вече приложимите такива. 

Министърът: „Страната ни винаги е настоявала за изключване на дребните земеделски стопани от контрола на условността.“

България приветства предложението на Председателството за включване на плащанията в районите с природни ограничения при отчитане на 30-процентния бюджет на зелените плащания.

„Подкрепяме и финансовата гъвкавост при отчитане на екосхемите, която трябва да бъде осигурена, като предлагаме тя да не е само за първите две години, а за целия програмен период“, посочи Десислава Танева.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.