България разглежда задължителните екосхеми в неделима цялост с продължаването на Националната преходна помощ (НПП) и обвързаната подкрепа. Това обяви Десислава Танева на среща на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група в полския град Познан. 

Що е то малък, среден и голям земеделски производител?

Друго искане е НПП да бъде с нова референтна година – 2018, а обвързаната подкрепа да се запази поне на досегашните нива или да се увеличи. 

Министърът заяви, че подкрепяме предложението на Германското председателство за гъвкавост при прилагане на екосхемите, така че да има минимален риск от загуба на средства. 

„В този смисъл предлагаме принципът на прилагане на настоящите зелени плащания да продължи да действа, а именно ставката да е в пряка зависимост между бюджет и допустими площи в конкретната година“, поясни Танева. 

Министърът: „Дребните земеделски стопани да бъдат изключени от контрола на условността, т.е. изискванията за кръстосано съответствие.“

Земеделският министър подчерта важността на още два компонента, които засягат дребните фермери у нас. Това са максималният задължителен процент на екологичните площи да не бъде повече от 5%, както и да има възможност да се запази изключването на фермите до 15 ха.  

„Важно е да запазим възможността за изключване на фермерите с до 10 ха обработваема земя от обхвата на Стандарт № 8. Той продължава логиката на диверсификацията на зелените изисквания“, допълни министър Танева.

За да няма загуба на средства в преходния период, както и при прилагане на механизма за възстановяване „Следващо поколение ЕС”, България подкрепя предложението изразходването на средства от инструмента за възстановяване да става по правилата на един режим за разходване. Целта е да не се създава излишна административна тежест. 

„Необходимо е средствата от инструмента за възстановяване да се получат най-скоро. Ние ще подкрепим декларацията, която е подготвена от Полското председателство на Вишеградската група. Тя е добра основа за постигане на компромис в Съвета по Общия подход в идния месец“, твърди ресорният министър.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.