Европейската комисия (ЕК) не веднъж излезе с доклади и становища затова, че в новата Обща селскостопанска политика (ОСП), приоритетът ще бъде поставен върху младите фермери. 

Младите като приоритет: Дела трябват, а не думи

Заговори се затова как след 2021 година държавите-членки ще бъдат задължени да заделят поне 2% от годишния си бюджет за директни плащания за финансови инструменти за млади земеделски производители или за стартиращи ферми и компании. Както и по-висок таван на плащанията за младите от 70 хил. евро на 100 хил. евро. 

Това обаче не устройва напълно младите фермери, споделя Самуел Мас - президент на Европейската асоциация на младите фермери (CEJA), по време на онлайн семинар, организиран от Агри.БГ, част от кампанията ОСП работи за нас: Остани на линия!

“Нека да започнем с това какво се случи откакто започнаха преговорите за ОСП. През октомври 2020 г. по време на германското председателство на Съвета на ЕС, започна реално първия триалог за преговорите по новата Обща селскостопанска политика. Германското председателство предложи първият супер триалог да се състои на 10 ноември. 

След това португалското председателство 26 март също предложи супер триалог. А към момента вече е ясно, че следващият супер триалог ще очакваме в края на месец май. Идеята е да се представят позициите за ОСП и да допринесе за напредъка в преговорите по реформата. 

Към момента имаме няколко постигнати съгласия, касаещи новата ОСП. Едно от тях е дефиниция на понятието “активен фермер” - нещо много важно. Също така таргетирана подкрепа за младите фермери и дискутиране на регламента за общата организация на пазарите, като тук се цели променен модел на доставка.

Това са нещата, които се коментират. Аз обаче като президент на CEJA, не мога да кажа, че съм съгласен с всички тях. Ако обърнем поглед към настоящия бюджет, още от самото начало ние - младите фермери настояваме за обособяване на бюджет в Първи и Втори стълб, в размер на 4% само и единствено за младите фермери. Това е нещо много важно! 

Ако погледнем отново съм преговарящите, можем да видим движение от страна на ЕК, но и на ЕП към това наше желание. Ще видим обаче какво ще се случи и дали то ще бъде одобрено! Аз силно се надявам, че ще получим повече от 2% - предложението на ЕК”, сподели Мас.

Същата е позицията и на българските млади земеделци, част от Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ).

“Ние също настояваме за 4% отпуснат годишен бюджет от директните плащания, който да е насочен единствено към младите фермери. Искаме и също някои промени, като например този таван, който се спомена от 70 хил. евро. Той много трудно може да бъде достигнат, тъй като ние имаме един среден размер на стопанствата на младите фермери от 24 ха. При положение, че по инвестиционните мерки досега грантът беше 25 хил. евро, а по директните плащания е максимум 3 хил. лева, ние сме много далеч от този бюджет. Именно затова искаме увеличаване на директните плащания”, заключи Илиас Сарнук от НАМФБ.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg