През месец май предстои да станат ясни някои от най-интересните теми - ще има ли промени в изискванията в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), какъв процент от общия бюджет ще бъдат новите екосхеми, какво ще се случи с преразпределителното плащане и подпомагането за млади и дребни земеделски стопани.

Мария Христова: Инвестиционните мерки идват през април

Това обясни ръководителят на Координационното звено по ОСП към земеделското министерство Мария Христова, която взе участие в семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) - “Земеделие 2021”.

“Надяваме се финалната законодателна рамка да стане факт, за да имаме достатъчно време да поставим визията на министерството и тя да бъде обсъдена в Тематичната работна група”, добави Христова.

По думите й към момента, по отношение на стратегическия план, България върви успоредно с преговорите на ниво ЕС.

“Работим в рамките на координационното звено по ОСП, темите се обсъждат и в тематичните работни групи. Като етапи сме изготвили, представили и обсъдили повече от 50 интервенции”, добави експертът.

 

Новата ОСП ще бъде по-амбициозна и ориентирана към резултати. Какво обаче означава това на практика?

“Имаме регламент за Развитие на селските райони. В него моделът е по-скоро на съответствие - предвидени са и определени правила от държавата и съответно това е моделът, който до момента се следва и ще бъде продължен с още две години. Това означава, че през 2021 и 2022 г. ще може земеделските стопани да си получават познатите плащания”, каза още Мария Христова.

Кои държавни помощи ще се прилагат до края на 2022 г.

От 2023 г. влиза в сила Стратегическия план на страната ни, който ще се съобрази с новите промени в регламента, които ще станат факт след триалозите. А от друга страна и с решенията, взети на Тематичната работна група.

Следете темата и на cap4us.agri.bg