Етикетирането на произхода на продуктите и въвеждането на европейски етикет за хуманно отношение към животните бяха една от дискутираните теми по време на неформалната среща на министрите на земеделието от ЕС в германския град Кобленц.

Министърът за новата ОСП: По-зелена и по-адаптирана към фермерите

Като цяло Комисията приветства дебата за нови инициативи за етикетиране на хуманното отношение към животните, но самите министри са разделени относно въвеждането на европейско етикетиране в тази област. 

Ето защо Комисията ще започне външно проучване по въпроса през първата половина на 2021 г., се посочва в бюлетина за ОСП на Министерството на земеделието.

По думите на комисаря по земеделие Януш Войчеховски Комисията обмисля „да предложи разширяване на задължителното етикетиране на произхода върху някои продукти, като същевременно отчита изцяло въздействието върху единния пазар“. 

Ще бъде обърнато специално внимание на онези категории храни, към които потребителите проявяват силен интерес. Първата стъпка в този процес е публикуването на оценка на въздействието, планирана за есента на 2020 г. 

Комисията се ангажира да преразгледа и европейското законодателство относно хуманното отношение към животните, по-специално по отношение на транспорта и клането на животни. 
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.