При създаване на регистъра на трайните насаждения ще се вземат предвид спецификите на нови сортове култури и методи на отглеждане, заявиха от земеделското министерство в отговор на исканията от редица организации в сектор „Плодове“ относно бъдещите правила за обвързана подкрепа.

Ще се дава обвързана подкрепа на застрашени от изчезване крави

В текущите обсъждания за интервенциите през новия програмен период аграрното ведомство предлагаше производителите на плодове да получават субсидии за трайните си насаждания, включени в специален регистър, за определения период на плододаване и след доказване на реализираната продукция. Тази идея срещна отпор от четири браншови асоциации, които заявиха, че по този начин ще се стимулира отглеждането на стари и нерентабилни овощни градини за сметка на нови и интензивни градини, които ще останат без подпомагане. 

"При създаването на регистъра с трайни насаждения да се има в предвид, че новите съвременни, интензивни овощни градини имат възможност да плододават още на втората година, а на третата са в пълно плододаване", беше възражението на браншвите представители, които изтъкваха, че тенденциите в развитието на овощарството в световен мащаб са ранно встъпване в плододаване и намален живот на дърветата.

На предстоящото заседание на Тематичната работна група отново ще бъдат обсъдени какви ще са условията за обвързана подкрепа след 2021 г., но от министерството вече отговориха, че възраженията на бранша ще бъдат взети предвид. 

МЗХГ: За трайните насаждения, които не са в процес на плододаване, е предвидена отделна интервенция за обвързана подкрепа.

Предвижда се също от регистъра на трайните насаждения да се извадят винените сортове лозя, които са налични като база данни в Агенцията по лозата и виното.

Положително е отговорено и на искането в работната група по създаване на регистъра на трайните насаждения да бъде включен представител на браншовите организации по региони. Те поискаха това с мотива, че агрономите на сдруженията познават своите членове, както и с какви насаждения разполагат - възраст и плододаване. 

Не се приема обаче предложението от сектора: „производителите с протоколи за частично пропаднали площи над 50% да доказват добиви пропорционални на частта на пропаднали площи, но да получават обвързана подкрепа за цялата заявена площ“.

За пропадналите площи е предвидено да се получава съответна държавна помощ, напомнят от аграрното ведомство. 

Овощарите настояват също за включването на черешата като овощен вид в интервенцията за обвързано подпомагане за оранжерийно производство. Мотивите им са, че черешите, отглеждани на много ниско растящи подложки в оранжерии, са вече световна тенденция. Това също не се приема от аграрното ведомство, като се подчертава, че „към момента няма утвърдена устойчива практика за отглеждане на череши в оранжерии у нас“. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg