Промените, направени в годишните разчети на сметката за европейските средства на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) за 2020 г., са одобрени. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Кои ще са новите ДЗЕС стандарти за получаване на пълния размер по СЕПП?

Измененията засягат главно мерките за борба с последствията от COVID-19, по които през месец октомври вече бяха изплатени близо 70 млн. лв. Планира се общите плащания за 2020 г. да достигнат 142 млн. лв. От тях 76,8 млн. лв. идват от вътрешно-компенсирани промени по сметката, а 65,2 млн. лв. се одобряват допълнително.

Средствата са насочени към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Рибарската програма, директните плащания на площ и пазарните мерки.

Друго решение на Правителството засяга позицията на България на следващото заседание на Съвета на ЕС по земеделие на 15 – 16 декември в Брюксел. Страната ни ще подкрепи двата проекта за етикетиране във връзка с хуманното отношение към животните и за етикетиране на хранителната стойност върху лицевата страна на опаковката, профилите на хранителните съставки и произхода.

Не на последно място управляващите одобриха определянето на язовирите „Ахелой“ и „Порой“ като питейни водоизточници. Те бяха стопанисвани от Министерството на земеделието (МЗХГ), но сега вече се дават на областния управител на Бургас. Причината е опасността от водна криза заради драстичния спад на обемите на язовир „Камчия“.