ПОКАНА

Уважаеми приятели и партньори,

Скъпи ученици,
В рамките на третата част на кампанията „ОСП работи за нас: Остани на линия!“ имаме удоволствието да Ви поканим на информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика на ЕС и нейните инструменти. То ще бъде насочено най-вече към възпитаниците на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа.

Очакваме всички, за които темата е интересна, на 15.06.2021 г. (вторник) от 11.00 часа в сградата на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа. Заедно с водещи експерти от сектора ще представим и обсъдим възможностите, които предоставя ОСП и предизвикателствата, които предстоят за вбъдеще за земеделието и селските райони у нас и в Европа.