Маратонът за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) за Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург вече приключи, а в Европарламента в Брюксел продължава да тече. Дискусиите са напрегнати, постигането на компромис е трудно, но не и невъзможно.

Искане: Да не се удържат пари от фермери с директни плащания до 2 000 евро

След два дни на ожесточени дебати земеделските министри явно не са спали много, след като пресконференцията им се проведе в ранни зори днес, 21 октомври. На нея беше обявено, че все пак се е стигнало до приемане на Общ подход на Съвета за новата ОСП.

Страните членки успяха да се разберат по въпроса за екосхемите, чийто бюджет да бъде минимум 20% от националния пакет за директни плащания. Нещо повече, екосхемите ще са задължителни за всяка държава и ще бъдат с 2-годишен преходен период.

Има горещи новини и от гласуване на евродепутатите на 20 октомври, които одобриха следните поправки в реформата за ОСП:

  • Определят се 9 задължителни добри земеделски и екологични условия, които са с две повече отколкото в настоящия програмен период. Земеделските стопани са длъжни да ги спазват, ако искат да получат директните си плащания;
  • Страните членки трябва да насърчат фермерите да заделят 10% от своята земя в полза на биоразнообразието, като изграждат например живи плетове, езера и непродуктивни дървета;
  • Поне 6% от пакета на директните плащания на всяка страна членка да отидат за подпомагане на малките и средните стопанства;
  • 35% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) да се заделят за агроекологични мерки и поне 30% от директните плащания – за екосхемите;
  • Да има възможност за прехвърляне на до 12% от националния пакет за директни плащания към ПРСР. Тези пари да се използват за агроекологични интервенции;
  • Да може да се прехвърлят максимум 5% от ПРСР към националния пакет за директни плащания (максимум 12% за страните членки с плащане на ха под средното плащане за ЕС). Идеята е с тези средства да се финансират екосхемите;
  • Да се увеличат санкциите от 5% на 10% за стопаните, които повторно не спазват изискванията на ЕС, като тези за околна среда и хуманно отношение към животните.

Дебатите за новата ОСП в Европарламента продължават, като финалното гласуване ще се случи до края на седмицата. Следващата стъпка е тристранен диалог заедно със Съвета по земеделие и рибарство и Европейската комисия (ЕК). Едва тогава фермерите ще могат да се поздравят с нова селскостопанска политика, а дотогава можем само да гадаем кое ще е най-добро за тях.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.