В рамките на Празника на земеделската наука ще се проведе и информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика на ЕС и нейните инструменти. То е част от третата сесия на кампанията „ОСП работи за нас: Остани на линия!“.

Научни експерти ще обсъдят възможностите, които предоставя ОСП, и предизвикателствата, които предстоят за в бъдеще за земеделието и селските райони у нас и в Европа. 

П Р О Г Р А М А
ПРАЗНИК НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА

26 октомври 2020 г., Аула на Селскостопанската академия – София

10.45 – 11.00 ч.
Посрещане на официалните гости и заемане на местата в аулата

11.00 ч.
Откриване на събитието, Поздравително слово към гостите, учените и работещите в сферата на земеделската наука от Председателя на ССА проф. д-р инж. Мартин Банов

11.15 – 11.30 ч.
Поздравителни адреси от МЗХГ и от предварително заявилите да поднесат поздравления за празника, прочитане на постъпили такива – проф. Банов

11.30 – 12.00 ч.
Презентация на дейността на Селскостопанската академия, постижения и насоки за развитие, иновативни продукти – проф. д-р Виолета Божанова

12.00 – 12.20 ч.
Връчване на удостоверения за заета академична длъжност, връчване на грамоти и плакети – проф. Банов, проф. Тодоровска

12.20 – 12.30 ч.
Връчване наградите от Конкурса за написване на кратка научно-популярна публикация от млади учени – проф. Божанова

12.30 – 13.30 ч.
Коктейл по случай Празника

13.30 ч.
Дирекционен съвет в аулата на ССА

Очакваме ви! При интерес да присъствате на събитието, молим да изпратите своите имена и тези на фирмата/организацията, която представлявате най-късно до 09.10.2020 г. на адрес: cap4us@fermer.bg !