Устойчивото производство на земеделска продукция е във фокуса на Общата селскостопанска политика след 2023 г. и е залегнато в Стратегията “От фермата до трапезата”. То е тясно свързано с устойчиво земеползване и напояване. По тази тема дискутираха студенти и лектори на семинар от кампанията „ОСП работи за нас: Гледай напред!“, който се проведе в Аграрния университет Пловдив. 

 

ПОКАНА

Уважаеми приятели и партньори,

Скъпи студенти,

В рамките на третата част на кампанията „ОСП работи за нас: Гледай напред!“ имаме удоволствието да Ви поканим на информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика на ЕС и нейните инструменти. То ще бъде насочено най-вече към възпитаниците на Аграрен Университет, гр. Пловдив.

Очакваме всички, за които темата е интересна, на 13.09.2021г. (понеделник) от 13.00 часа в Четвърта  Аудитория на Агрономически Факултет в Аграрен Университет, Пловдив. Заедно с експерти и земеделски производители от региона ще обсъдим възможностите, които предоставя ОСП и предизвикателствата, които предстоят за вбъдеще за земеделието и селските райони у нас и в Европа. ПРОГРАМА 13 септември (понеделник), 2021 г. Четвърта Аудитория, Агрономически Факултет, Аграрен Университет, гр. Пловдив

 

ПРОГРАМА

13:00 – 13:30 часа - Регистрация

13:30 – 14:00 часа  - „ОСП работи за нас: Остани на линия!“ – Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации.

14:00 – 14:20 часа -  „Добри практики: Приложение на инструментите на ОСП“

14:20 – 14:50 часа - „Професионално развитие в агросектора“ – проф. д.н. Димитър Греков – Директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрен университет, гр. Пловдив.

14:50 – 15:00 часа - Отворена дискусия – Въпроси и отговори

Очакваме ви! При интерес да присъствате на събитието, молим да изпратите своите имена и тези на фирмата/организацията, която представлявате най-късно до 10.09.2021 г. на адрес: [email protected] !