Дали Стратегическите планове за земеделие в новия програмен период могат да бъдат адаптирани или актуализирани, за да се отчете пазарната ситуация след войната в Украйна – този въпрос поставиха няколко държави членки по време на заседание на Специалния комитет по селско стопанство на 14 март.

Ковид мярка: Има ли несъразмерност в потребностите на секторите и тяхното подпомагане?

От ЕК отговориха, че никой не е очаквал такова развитие в Украйна, но настояха да продължи работата върху хранителната сигурност и целите на Зелената сделка.

На срещата бе представен документ относно стратегическите планове. Той не съдържа оценка на ЕК, а представя наблюденията на Комисията. 

До момента са получени 27 стратегически планове, като не всички са подадени в определения в регламента срок. Първите 19 стратегически планове са в един пакет, като целта е да има равно третиране на държавите членки и последователен подход на оценяване. 

Следващите планове ще се обработват съгласно срока на подаване. Правят се опити за обединяване на няколко стратегически планове в пакет, когато е възможно. 

Писмата до държавите членки ще се одобрят от Колежа, а процедурата се очаква да приключи на 30 март. След това те ще бъдат публикувани в Официален вестник и на специализирания сайт. 

След изпращане на писмата ще се организират двустранни срещи, на които да се изяснят отделните елементи. ЕК ще бъде на разположение за обсъждане на отворени въпроси, като няма да дава приоритет на спазването на сроковете пред качеството. 

Повечето държави членки отбелязаха колко е важно стратегическите планове да бъдат одобрени в срок, за да може да се приеме националното законодателство, а фермерите да бъдат информирани относно правилата и да планират своята производствена дейност през 2023 г.  
 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg