Все още не е много ясно какво би било въздействието на Зелената сделка върху селскостопанския и хранително-вкусовия сектор. Затова министрите на земеделието в ЕС призоваха за по-задълбочени оценки.

План за (противо)действие на биото - къде сме ние?

По време на Съвета по земеделие и рибарство на 22 – 23 март в Брюксел някои министри изразиха съжаление, че единственият циркулиращ документ е този на Службата за икономически изследвания  на Департамента по земеделие на САЩ (USDA), издаден на 2 ноември. 

Други отбелязаха, че са против „производството на храни да се измести към трети страни с по-ниски екологични и социални стандарти“. 

Относно стратегическите планове представителите на някои европейски страни настояха за ясно разграничаване на онези препоръки, които не са „правно обвързващи“. Други пък искат те да се основават на националните приоритети и SWOT анализите. 

Някои министри посочиха, че държавите членки се нуждаят от повече гъвкавост, тъй като „не всички започват от едно и също място и не всичко е на еднакво ниво“, съобщават от родното Министерство на земеделието в последния си бюлетин за ОСП. 
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg