Таванът на субсидиите е темата, която ни разделя. Това каза евродепутатът Атидже Алиева-Вели по време на онлайн брифинг пред журналисти. Темата на събитието беше реформата в новата Обща селскостопанска политика (ОСП).

По-кратка продължителност за нови агроекологични мерки?

“Компромисът, който беше постигнат, е таванът да остане доброволен. Самата държава членка ще може да избира какъв размер да е той и дали да се прилага. 

Назад в годините равното подпомагане на площ даде големи дисбаланси. Считам, че е много важно да се намери балансът между подпомагането на малките фермери и големите земеделци”, каза евродепутатът и добави:

“В България това е въпрос на диалог, който за в бъдеще трябва да намери своето място в стратегическия план”.

Атидже Алиева-Вели обясни и каква е позицията на страната ни до момента по различните схеми и какви са приоритетите, които очертаваме на ниво Брюксел.

Обвързана подкрепа
Това е една тема, която интересува българските фермери. Договорките към момента са помощта да остане и да бъде 10% + 2% допълнително при протеинови култури. В момента нивата са 13% + 2%. България иска запазване на нивата, но това е компромисът, който беше постигнат.

“Надявам се в преговорите, които ще продължат и със Съвета, да бъде постигнат по-висок процент на финансиране. Но е и много важно подпомагането да бъде ефективно насочено към секторите, които имат нужда.

Освен това на дебат ще се предложи и изменение, което ще даде възможност на държавите членки сами да определят секторите, които да се подпомагат по обвързана подкрепа”, каза евродепутатът.

Новата ОСП: Да сметнем какво ще получат фермерите

Преходна национална помощ
В базисното предложение на регламента продължаването на тази помощ липсваше. 

“Ние, българските евродепутати, подкрепяме тази помощ да бъде продължена, но с променена референтна година. Надявам се да имаме прието предложение след гласуването през тази седмица”, добави Атидже Алиева-Вели.

Млади фермери
“Неизменно с част от измененията в ОСП ще бъде даден още по-голям приоритет на младите фермери. С реформата, която ще се проведе, се надявам да виждаме все повече млади хора, които трябва да имат лесен достъп до земя, инвестиции и добри условия за живот в селските райони”, категорична е Алиева-Вели.

Малки земеделски стопани
“Подпомагането на малките земеделски стопани остава едно от основните. Много е важно те да бъдат изключени от сложните изисквания на зелените мерки, т.е от условността. Подпомагане на малките фермери трябва да става при облекчени условия”, убедена е евродепутатът.

Дигитализацията и иновациите
Според Атидже Алиева-Вели това е хоризонтален приоритет, който заляга в много политики, не само в земеделието. Съответно трябва да бъде добре координиран. 

“Крайно време е земеделците да използват всички възможности, които Европа им предоставя. Вместо да стоим вперени само в ОСП, трябва да се разгърнем и в другите инструменти за финансиране, като те да бъдат използвани в пълна синергия с тези от ОСП”, заключи евродепутатът.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.