Нашата амбиция е в края на септември да имаме одобрен Стратегически план за новия програмен период 2023-2027. Това зависи и от политическата обстановка, уточни земеделският министър Иван Иванов пред журналисти. 

Вижте запис на пресконференцията.

В Стратегическия план са заложени 16 млрд. лв. подкрепа за българския земеделски сектор за следващите 5 години. Нараства подпомагането за малките и средните стопани. Националното съфинансиране се увеличава от 15% на 60%. Засилва се преразпределителното плащане и се налагат тавани на директните плащания от 100 000 евро на стопанство.

„Таваните са одобрени от ЕК така, както са записани в проекта. Тази тема вече е затворена. ЕК прие, че таванът е 100 000 евро на стопанство с приспадане на разходите в размер на 2,5 средни работни заплати“, обясни Иван Иванов. 

По негови думи интензитетът на екологичните мерки е изключително висок – предвидени са над 600 млн. лв. за новия програмен период. В момента екологичната оценка е на етап разглеждане в МОСВ, включително доклада за въздействие върху Натура 2000. 

Около 40% от направените общо 405 коментара са обсъдени с ЕК и затворени за комуникация. Част от въпросите са все още отворени, защото касаят законодателни промени. 

Доработката на Стратегическия план ще бъде обсъдена с бранша на Консултативен съвет по плодове и зеленчуци и по животновъдство на 21 юли, както и на заседание на Тематичната работна група на 28 юли. 

На пресконференцията стана ясно още, че пари, които не са усвоени от агроекологичната мярка на ПРСР, както и такива, заделени за широколентовия интернет, са прехвърлени към общинската подмярка 7.2 на ПРСР. За това България има одобрението на ЕК.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg