Ясен е така дългоочакваният десети вариант на тавана на директните плащания по Схемата за единно плащане на площ(СЕПП). Той би трябвало най-много да се доближава до коалиционните приоритети, както обяви преди седмица земеделският министър Иван Иванов.

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

Според изчисленията таван за сумите над 100 000 евро с приспадане на разходи за заплати ще засегне около 230 земеделски производители до 2027 г. Сумата, която ще бъде aкумулирана, се изчислява на около 19 млн. евро годишно, или 90 млн. евро за целия програмен период. Минималната площ, от която започва намаление на сумите, е близо 1800 ха. 

„Парите ще се прехвърлят във Втори стълб за обезпечаване реализирането на инвестиционни проекти“, коментира в социалните мрежи Симеон Караколев от НОКА – участник в Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план.

За база служи 2019 г. при индикативна ставка за подпомагане на доходите за устойчивост от 105,03 евро. За изчисление на работните заплати е взета средната заплата в сектора през 2021 г., или 950 лв., като 20% от разходите за осигуровки са за сметка на работодателя.

Има и вариант за твърд таван за сумите над 100 000 евро, но без приспадане на разходите за заплати. Тогава aкумулираната сума нараства на 74 млн. евро, което би „ощетило“ 841 кандидати за директни плащания.

ВИЖТЕ ТАБЛИЦАТА 

Според таблицата вариантът, при който биха се спестили най-много субсидии, е следният. Близо 1 млрд. евро може да се генерира, ако се приложи намаление с 25% от 60 000 до 70 000 евро, с 50% от 70 000 до 80 000 евро, със 75% от 80 000 до 100 000 евро, и таван за сумите над 100 000 евро без приспадане на разходите за заплати. И броят на засегнатите стопанства в този случай би бил най-внушителен – 1660 до 2027 г.

Тепърва ще стане ясно обаче кой вариант би бил най-удачен. Едва тогава той ще бъде предложен на гласуване в пленарна зала. Tака че още нищо не е ясно, освен това, че таван ще има, най-малкото защото така е заложено в коалиционното споразумение.
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg