След искане от държавите членки на ЕС Европейската комисия (ЕК) предложи временна краткосрочна дерогация от правилата за сеитбообращение и поддържането на непродуктивни елементи на обработваемата земя. 

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Прилагането на тази мярка ще зависи от избора на държавите членки и фермерите, като целта е тя да увеличи максимално производствения капацитет на ЕС за зърнени култури за изхранване на населението. Изчисленията сочат, че предложението ще върне производството на 1,5 млн. ха в сравнение с 2022 г., което е особено важно на фона на войната в Украйна. 

Предложението на Комисията ще бъде изпратено на държавите членки на ЕС, преди да бъде официално прието. То ще важи само за 2023 г. и де факто засяга задълженията за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8) в новия програмен период от догодина.

Тъй като мярката цели осигуряване на продоволствената сигурност с храни за населението, тя изключва засаждането на култури, които обикновено се използват за хранене на животни (царевица и соя).

Въпреки тази временна дерогация Комисията остава изцяло ангажирана със Зелената сделка. Предложението предвижда държавите членки, които се възползват от нея, да насърчават екосхемите и агроекологичните мерки, програмирани в техните Стратегически планове за ОСП.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg