Cap4us Megaboard

Таван на субсидиите – да го има или не?

 • Да, нужен е твърд таван от 100 хиляди евро
  53%
 • Да, но под формата на постепенно намаляване с до 85% над 60 000 евро
  10%
 • Да, но няма да има ефект, защото големите стопанства ще се разпокъсат на по-малки
  22%
 • Не, той би бил дискриминационен
  7%
 • Не, преразпределителното плащане ще е достатъчна подкрепа за малките
  3%
 • Не, екосхемите и евентуален таван ще намалят драстично базисното плащане на площ
  1%
 • Не мога да преценя
  2%