Cap4us Megaboard

Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 47-202-01-31, внесен от Министерски съвет на 2.06.2022 г.