Проектът „ОСП работи за нас: Гледай напред!“ е четвъртата част от информационната кампания на AgriGate Media, съфинансирана от програма IMCAP на Европейския съюз. Той има за цел да повиши обществената осведоменост по отношение на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП), използвайки модерен подход и директен контакт с всички потенциално заинтересовани страни и акцентирайки върху следните основни теми:
  •  Как ОСП работи за нашата конкурентоспособност;#
  • Как ОСП работи за нашата околна среда;
  • Как ОСП работи за нашата устойчивост;
  • Как ОСП работи за нашата храна.

Кампанията акцентира върху младите хора, използвайки интерактивни и онлайн инструменти, и популяризирайки иновациите като средство за повишаване ефективността на производството и качеството на услугите в агро-хранителния сектор.

„ОСП работи за нас: Гледай напред!“ включва следните дейности и събития, които ще се проведат в периода 1 август 2021 – 31 юли 2022 г.:

· 8 уебинара, посветени на различни актуални теми, свързани с ОСП;

· 3 събития, насочени към ученици от специализираните гимназии в страната;

· 2 събития, насочени към студентите в големите университети в страната;

· Изработване на видеоклипове, свързани със събитията в рамките на кампанията;

· Редовни публикации по темата за ОСП в специално създадена интерактивна интернет платформа www.cap4us.agri.bg ;

· Популяризиране на темата в медиите и социалните мрежи.