Проектът „ОСП работи за нас: Бъди в час и участвай!“ е втора част от информационната кампания на AgriGate Media, съфинансирана от Европейския съюз. Той има за цел да повиши обществената осведоменост по отношение на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП), използвайки модерен подход и директен контакт с всички потенциално заинтересовани страни.

Кампанията акцентира върху младите хора, използвайки интерактивни и онлайн инструменти, и популяризирайки иновациите като средство за повишаване ефективността на производството и качеството на услугите в агро-хранителния сектор.

„ОСП работи за нас: Бъди в час и участвай!“ включва следните дейности и събития, които ще се проведат в периода 1 август 2019 – 31 юли 2020 г.:

  • 3 събития, насочени към ученици от специализираните гимназии в страната;
  • 3 събития, насочени към студентите в големите университети в страната;
  • 2 събития тип „Отворени врати“ в различни стопанства в цялата страна;
  • 2 събития, посветени на иновациите, насочени към земеделските производители и младите хора от големите градове;
  • Изработване на видеоклипове с инфлуенсъри за младите;
  • Създаване на интерактивна интернет платформа;
  • Заключително събитие.