Оптимизиране на отглеждането на грозде и производството на качествени вина чрез мрежи, задвижвани от сензори, и анализ на големи данни в облачно-базирана информационна система – това са темите, по които работи екипът на експериментален проект.

Агроиновации: Сензори към машината улесняват работата на лозари

Той се изпълнява от партньори във Франция и Италия в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в брой 167 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Европейският съюз е най-значителният производител на вино в света по отношение на високата добавена стойност. Секторът се състои от над 2,4 милиона лозари, най-вече в малки и средни предприятия. В същото време лозаро-винарският сектор е подложен на натиск от нови страни производители като Китай и САЩ. За да запазят конкурентното предимство на ЕС, производителите на вино трябва да внедрят значителни иновации. 

Прецизното лозарство и наблюдението на лозята от разстояние са два обещаващи нови метода на отглеждане. Те позволяват да се следят в реално време точни данни за времето, условията на лозата (обследване на гроздето, определяне на фенологичния стадий и болести по растенията) и ключови условия на избата с технология, разработена на базата на Internet of Thing (IoT). 

Този експериментален проект оптимизира прилагането на продукти за растителна защита чрез прецизно идентифициране и позициониране на третирането. Така се намалява въздействието върху околната среда и потреблението на ресурси, като същевременно ефективно се защитава гроздето. 

Селектираното събиране и анализ на данните спомагат за по-лесното вземане на решения за по-добро производство, ускоряване и автоматизиране на времето за проверка, като същевременно предоставят точни резултати. 

Освен това мониторингът на винарната избягва проблемите с температурата и влажността и помага за правилното протичане на всички технологични процеси.

Сред целите на експерименталния проект са по-малко разходи, свързани с производството и комерсиализацията, чрез ефективност на ресурсите, както и опазване на околната среда чрез намаляване на въглеродния отпечатък, намаляване на използването на вода и електричество и рециклиране на лозови и винени отпадъци. 

Сред очакваните резултати от експеримента са намаляване с 20% на разходите за продукти за растителна защита и торове, повишаване на продуктивността до 400 евро от хектар и увеличаване със 7% на средната продажна цена на бутилка вино.

Брой 167 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.