Общата селскостопанска политика (ОСП) има изключително добри и ясни цели. Тя не е просто подпомагане, а означава много повече – чрез пари да се постигнат неща, които са важни за всички хора, не само за земеделците. 

Гласувайте: Каква е изминаващата 2021 г. за вас?

От една страна, ОСП подпомага продоволствената сигурност и подкрепя доходите на фермерите. От друга, тази политика има за цел опазване на околната среда и справяне с изменението на климата. Трябва да направим всичко възможно земеделието ни да се промени по начин, по който да щадим околната среда и да пазим въздуха, почвите и водите. 

Темата се оказа вълнуваща за десетокласниците от специалност „Агроекология“ на Земеделската професионална гимназия в Сандански. На 16 декември те получиха важни отговори за своето бъдеще в агросектора от информационната кампания „ОСП работи за нас: Остани на линия!“, организирана от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт.

„Тази политика има и социален елемент, защото помага на селските райони да бъдат жизнени, на младите хора да имат какво да правят. Но давайки им тези финансови средства, от тях ще се иска много повече, защото тези цели са много амбициозни. Затова е важно да се учат добре, особено в гимназиите по земеделие, после да продължат в Аграрния университет“, съветва Светлана Боянова от Института по агростратегии и иновации.

Животът изисква да имаш повече знания, да можеш да ги анализираш и обработваш така, че да имаш успешен бизнес. Затова бъдещите земеделци трябва да разбират и от човешки ресурси, защото работната ръка е кът, и от административни умения – например за да кандидатстват за подпомагане, да чертаят площи, да регистрират животновъден обект.

„Някои от тях ще станат работници в земеделието, други – мениджъри, трети – търговци, четвърти – научни работници или ще се занимават с цифрови технологии. Исках на всички тях да покажа различните възможности, които има пред тях, и зависи от тях и техните семейства накъде ще продължат“, допълва лекторът.

Станислав Велев е един от тези млади хора, които вече знаят, че ще спазят родовата традиция. Близо 30 години баща му се е посветил на животновъдството. В момента отглеждат над 200 бройки от автохтонната порода Дъбенска овца, като амбицията им е да ги увеличат и да затворят цикъла на производство.

„Най-интересното за мен е, че трябва да има реализиране на продукцията. В България не е така, защото изкупните цени са много ниски. Трудно произвеждаме и после идват хора за агнета или за мляко, които се подиграват с нас, не ни дават пари. С труд го правим, нямаме машини, всичко е на ръка, затова без европейските субсидии не може да оцелее един животновъд или земеделец. Ако чака само на продукция, няма как да успее“, убеден е Станислав.

Бъдещият млад животновъд има амбицията да продължи с висше образование в Аграрния университет в Пловдив. А дотогава всеки ден след часовете в гимназията той отива директно във фермата. След информационната среща по ОСП Станислав е решен да научи повече за документалната част, за да бъде от помощ на баща си и там.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg