Вече 17 години Емин Емин отглежда ягоди и малини в района на село Миланово до Велики Преслав.

Фермерът инвестира в модерни технологии за увеличаване на добивите, за по-икономично и ефективно оползотворяване на ресурсите. Изградил е система за капково напояване, но липсата на вода за поливане застрашава реколтата му от плодове. Налага му се да кара вода с цистерни, за да осигури живителна влага за насажденията.

Основен проблем, включително и в настоящата криза, си остава работната ръка. Всичко в тази специфична сфера на земеделското производство се извършва ръчно. Според него някои от противоепидемичните мерки, наложени от Министерството на здравеопазването в борбата срещу коронавируса, са нерелистични.

През лятото на полето температурата достига 30-40 градуса и не е ясно как хората ще работят с маски и ръкавици при тези условия. Още повече, че са на открито и на достатъчно разстояние един от друг.