Що е то въглеродна неутралност, как пестицидите влияят върху почвите и водите, защо бизнесът търси млади хора с иновативно мислене - това не са гатанки, а реално обсъдени въпроси на поредната среща от информационната кампания „ОСП работи за нас: Гледай напред!“.

Гласувайте: Съгласни ли сте с рязкото вдигане на осигурителния праг?

Тя се проведе с учениците от Аграрната гимназия в Добрич. Акцент беше поставен върху иновациите и възможностите на младите хора да се справят с изискванията по нестандартен начин.

„Обърнах им също внимание колко са важни иновациите и цифровите технологии защото те само биха помогнали на всички земеделски стопани, но в същото време това ще изисква да погледна отвъд механизацията на машините и може би да се развиват в областта на информационните технологии. Отварят им се врати към научно-изследователска дейност, т.е. показах им пътищата, по които могат да тръгнат от тук насетне. В това начинание няма да бъдат сами и ще имат подкрепа в лицето на ОСП“, заяви пред учениците лекторът Светлана Боянова от Института по агростратегии и иновации

Радостин Райчев изучава професията „механизатор на селскостопанска техника“. Баща му се занимава от 32 години със земеделие, обработва 2000 дка земя в село Черна. От 8 години Радостин е негова дясна ръка. Какво се изисква от едни млад земеделец? „Трябва да разбира от обработки, от  машини, от растениевъдство, колко да пръска и да тори, какво ще сее и кога. Трябва постоянно да се учи, не можеш да научиш всичко наведнъж“.
От сега е ясно, че Радостин ще наследи бизнеса на баща си. Тъй като вече е твърде вещ в областта на агротехниката, не е изключено да стигне до ново инженерно изобретение. „Механизацията ми е много по-интересна, щото е свързана с машини. Разбирам и от други неща, обработки. Мога да измисля друга машина“.
Йордан Янакиев от 12 клас също е потомствен земеделец, още един бъдещ иноватор в областта на селскостопанската техника. Според него новите правила в ЕС помагат да се върви напред и да се преодоляват предизвикателствата. „След 10 години се виждам като собственик на голяма земеделска фирма. Трябват нови машини, трябва да има механици, които да ги поддържат. Имаме учебни практики, в които се срещаме с реална работна среда, придобиваме умения, които могат да ни бъдат полезни в бъдеще“, смята бъдещият земеделец. 

Аграрната гимназия в Добрич празнува през тази учебна година своя 115-ти рожден ден. През цялото си съществуване се стреми да отговори на нуждите на земеделското производство и да предлага съвременно иновативно обучение. „При нас всички деца идват мотивирани, защото имат семеен бизнес повечето от тях и са насочени към селското стопанство дали с растениевъдство, животновъдство или селскостопански машини. При нас малко им трябва, за да засилим тяхното любопитство най-вече в иновативните технологии, те знаят какво искат. Трябва да бъдем в крак с юридически, икономически и както госпожа Боянова обясни, не само как да работим на нивата, а как да си пласираме стоката, как да я продадем“, изтъкна Ивелина Нейчева, преподавател по растениевъдство и почвознание.

Образованието е с практическа насоченост, тъй като от това зависи реализацията на младите земеделски производители – било то агрономи, механизатори или еколози. Г-жа Нейчева допълни: „Тази година стартирахме с една нова специалност, която е дуална паралелка, като 11 и 12 клас имат обучения в реална работна ръка, което ще им донесе успех, тъй като някои от тях могат да останат на работа“.

Преминаването към въглеродна неутралност и устойчиво производство на храни, намаляване с 50 % на пестицидите и на торовете с 20 % са само част от предизвикателствата, пред които ще се изправят бъдещите земеделци. „Земеделието не е много просто нещо. Изисква се опазване на околната среда, което навлиза все повече и повече. С това торене, с тази химизация нещата отиват зле – както с околна среда така и с хранителните продукти“, категорична е още Ивелина Нейчева.

Всяка специалност, която се открива в Аграрната гимназия, е резултат от анкета, която се провежда сред земеделските производители в Добруджа. В нея те посочват какви нужди имат, каква работна ръка е необходима и кои са най-чувствителните сектори, подчерта директорът на ПГАС Катя Пандерова. „При планиране на план-приема през декември се срещнахме с представители на бизнеса, които дадоха своите заявки в гимназията да се обучават в дуална форма ученици по професията техник на селскостопанска техника. Дуалната форма дава възможност на земеделските производители още в 11 клас да се срещнат с бъдещите свои работници и да ги обучат по начина, който те желаят и да ги научат на съвременна техника, а учениците да придобият навици и умения, с които излизайки от училище, да бъдат конкурентни на пазара на труда“. Така още през есента на тази година бъдещите специалисти по земеделска техника ще могат да трупат опит в агрофирмите на Добруджа. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg