След като беше постигнато предварително споразумение каква да бъде европейската политика в земеделието след 2023 г., служебното ръководство на Министерството на земеделието възобнови заседанията за изработване на Стратегическия план. Той трябва да бъде внесен за одобрение в ЕК до края на годината.

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Най-накрая се предприемат стъпки за класифициране на стопанствата по големина – на много малки, малки, средни, големи и свръхголеми. Идеята е на базата на техния брой във всяка отделна категория да се реши къде, как и какво подпомагане да се насочва. А защо не да се разпределят и отделни бюджети.

Работи се още върху гаранционен фонд, с който държавата да подкрепя кооперирането на малките производители и общата им реализация на пазара. Взема се пример от френския опит в тази насока. В Стратегическия план за първи път ще се дадат и ясни критерии за представителност на браншовите организации, участници в работната група.  

Стана вече ясно, че общо 67 схеми и мерки ще се прилагат у нас с новата ОСП. Последно с животновъдите бяха обсъдени нови направления в интервенцията за хуманно отношение. Прави се индикативен финансов план, като идеята е мерките да бъдат ясни месеци напред, за да могат фермерите да имат ясен график кога и за какво могат да кандидатстват.

Страната ни разполага с 5 месеца, за да начертае онази политика, която да удовлетворява всички сектори и техните браншови представители. След което ЕК ще има на разположение още 6 месеца, за да си каже тежката дума – отговарят ли заложените мерки на целите на Зелената сделка или ще трябва да ги преработват.

Един от новите моменти, който повдига най-много въпросителни, са екосхемите, като някои членки се опасяват, че тяхната дефиниция и амбиция ще се различават значително в различните държави. Според ЕК единният подход, който сега съществува с мерките за екологизиране, не е успешен. Затова при одобрението на екосхемите от Брюксел ще вземат предвид опита с подобни схеми, които са част от настоящата Програма за развитие на селските райони (ПРСР).

Най-късно до ноември Съветът на ЕС и Европарламентът трябва да финализират основните правни актове, които да бъдат преведени и проверени. Този финален правен текст трябва да бъде официално одобрен. Успоредно с това Комисията подготвя изпълнителните и делегираните актове, вторичното законодателство. Изобщо, работата кипи, а фермерите все още не са съвсем наясно дали се задава нещо по-добро.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg