Държавите членки постигнаха частичен общ подход по предложението за Регламент относно преходните правила за Общата селскостопанска политика (ОСП), съобщи Министерството на земеделието.

Борбата за запазване на преходната национална помощ продължава
 
На последното си заседание Специалният комитет по селско стопанство одобри позицията си и връчи мандат на Председателството да започне преговори с Европейския парламент (ЕП) по проекта на Регламент за преходните правила за ОСП. 

Важно за България е, че успя да извоюва запазване на схемата за националната преходна помощ за периода на преходния регламент. Идеята е тя да бъде без промяна на нивото на подкрепа към 2020 г. 

ВИЖТЕ ВОДЕЩИТЕ НОВИНИ

Схемата за преходната национална помощ не присъстваше в предварителното предложение на Европейската комисия, припомнят от агроминистерството.

„Преходният регламент осигурява продължаване на прилагането на всички схеми за директни плащания в периода до влизането в сила на правилата на новата ОСП, при същите условия и изисквания по отношение на земеделските производители“, допълват от ресорното министерство. 

Овен това преходният регламент позволява непрекъснатост на помощта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) към земеделските стопани. Той дава възможност на страните членки да използват средства от новия програмен период по старите правила, които действат в периода 2014 – 2020 г. 

МЗХГ: „Преходният регламент ще осигури безпроблемно продължаване на плащанията към земеделските производители до одобрението на Стратегическия план.“

За момента преходният период остава една година – 2021 г. ще бъде преходна година. На заседанието се реши, че това не е окончателна позиция и че този елемент ще бъде преразгледан в зависимост от преговорите за Многогодишната финансова рамка (МФР). 

Повечето държави членки са на мнение, че срокът на преходния период е необходимо да бъде 2 години. Освен това преговорната позиция се определя като „частична“, тъй като на настоящия етап не включва свързаните с бюджета въпроси. Те все още са предмет на преговори в контекста на следващата МФР за 2021 – 2027 г.

За да бъде окончателно приет законодателният акт обаче и за да се осигури преходен период за прилагането на ОСП, следват тристранни преговори с Европейския парламент. Очаква се те да се проведат през месеците май и юни, стига ЕП да одобри позицията по проекта на Регламент на 28 април.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.