ПОКАНА

Уважаеми приятели и партньори,

Скъпи ученици,
В рамките на третата част на кампанията „ОСП работи за нас: Гледай напред!“ имаме удоволствието да Ви поканим на информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика на ЕС и нейните инструменти. То ще бъде насочено най-вече към възпитаниците на Професионална гимназия по аграрно стопанство в гр. Добрич.

Очакваме всички, за които темата е интересна, на 18.01.2022 г. (вторник) от 11.00 часа в Професионалната гимназия по аграрно стопанство, гр. Добрич. Заедно с водещи експерти ще обсъдим възможностите, които предоставя ОСП и предизвикателствата, които предстоят за вбъдеще за земеделието и селските райони у нас и в Европа.