Да се въведе таван на директните плащания, за да се насочи ресурс към браншовете, които създават заетост и жизнени селски райони. За това настояват от Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

В своята позиция относно политиката на управление на селското стопанство на България, изпратена до коалиционните партньори, синдикатите посочват още няколко опорни точки.

Българска земеделска камара на трипартиен принцип

В нея да членуват национално представителните синдикати и по един представител за всеки бранш по хранителната верига. Всички фермери и преработватели, които получават финансиране по ОСП, да членуват задължително в съответния бранш на дейност, член на камарата. Подобна е практиката в Австрия и Франция. Земеделската камара може да координира нуждите от работна ръка във всички общини, както и да организира логистиката и реализацията на продукцията на дребните стопанства. 

Дигитална земеделска платформа

Това може да бъде единно дигитално пространство, в което да се събира цялостна информация и да се следи заетостта у нас. В момента част от тази дейност се извършва от електронна платформа на Агенция по заетостта, а от друга страна, има модул за българско производство на сайта на Министерство на земеделието. Създаването на такава единна платформа ще допринесе за изсветляване на заетостта в отрасъла. Тя вече е факт във Франция, а в още няколко други страни членки се работи по въпроса.

Електронна трудова книжка, в която да се отчита всеки отработен час 

По този начин работникът има възможност да натрупа трудов стаж. Като пример синдикатите отново посочват Франция, чиито работници имат осигурителен номер в Земеделската осигурителна каса и всеки отработен час се натрупва. Това създава предпоставка за пълни осигурителни права, включително и отиване на борса при по-малко отработени от 12 месеца, каквато е практиката при нас и е напълно неподходяща за дейностите със сезонен характер в отрасъла. 

Патентен данък за малките и средни ферми и преработватели

От години Федерацията настоява също за диференцирано ДДС за стоки от първа необходимост. Според тях трябва да се помисли за доходите на малките и средните фермери, тъй като те могат да се окажат следващата вълна от социално слаби пенсионери, които, вместо да тежат на националната осигурителна система, биха могли да носят приходи за държавния бюджет, НОИ и НЗОК.

Възстановяване на хидромелиорациите 

Синдикатите искат да се разработи стратегия за управление на водните ресурси, да се стабилизира държавното дружество „Напоителни системи“ ЕАД, да се осигурят средства за възстановяване на държавния хидромелиоративен фонд, да се анализира финансово-икономическото му състояние и перспективите за развитие.

Извеждане на БАБХ от Министерство на земеделието

От федерацията настояват Агенцията по храните да бъде на пряко подчинение на Министерски съвет със самостоятелен бюджет. Според тях в БАБХ трябва да се въведе адекватно и достойно заплащане на труда, което да отговаря на високите отговорности за официален контрол и защита на външната граница на ЕС и опазване на националната ни сигурност.