Какви промени в стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) се готвят?

Един от трите стандарта, които се планира да се коригират, е ДЗЕС 6 - Минимална почвена покривка през периоди и на площи, които са най-чувствителни. През последните месеци точно този стандарт бе най-обезпокоителен за стопаните

Вижте още: Сменят правилата в ДЗЕС 5, за да не се обръщат тракторите

Вижте още: Корекции в ДЗЕС 4 за буферните ивици. Вижте какво се готви

Идеите за промени ще бъдат представени и обсъдени по време на заседанието на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. на 14 септември. 

Какво беше досега?

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер е задължително върху минимум 80% от цялата обработваема площ на стопанството да се поддържа минимална почвена покривка през чувствителния период (01 юни до 31 октомври). 

Какво се предлага? 

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер е задължително върху минимум 80% от цялата обработваема площ на стопанството да се поддържа минимална почвена покривка през чувствителния период (01 юни до 30 септември). 


Мотивите за промените:

За земеделието най-опасна е агрометеорологичната суша. Тя настъпва при продължителен безвалежен период, през който коренообитаемия почвен слой просъхва и растенията страдат от недостиг на вода. 

Тези условия се отразяват неблагоприятно както на растенията, така и на почвата. 

България е разположена в зона с недостатъчно овлажнение и сушите са често явление. 

Според изследвания за последните 100 години, най-голям брой засушавания се наблюдават през месеците юли-септември. През октомври за голяма част от страната, условия на засушаване не се наблюдават. 

За периода на есенно-зимното влагонатрупване (октомври-март), формиране на добивите от есенните култури (април-юни) и формиране на добивите от пролетните култури, и някои плодове и зеленчуци (юни-август) се вижда, че тенденцията за задълбочаване на сушата се увеличава. 

Данните показват, че лятното засушаване продължава от юни до септември. Това дава основание да се предложи месец октомври да отпадне от критичния (чувствителния) период и да се приеме предложението чувствителния период да бъде от 1 юни до 30 септември. (НИМХ)

- Месец октомври е началото на следващата стопанска година
- Отчитането на изпълнението на стандарта на ниво парцел се налага, за да може изискването да се следи чрез Система  за  мониторинг на площ. Съобразно становището на Дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“ на Държавен фонд “Земеделие”, контролът  е  приложим, като е необходимо в заявлението  да се отразява дали за  дадения  парцел  ще  се  изпълнява  това условие. 

По този начин още при планиране  на  стопанството  ще  е  ясно  с  кои  парцели  ще  се изпълнява стандарта.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg