ПОКАНА  

Уважаеми приятели и партньори, Скъпи студенти,

В рамките на втората част на кампанията „ОСП работи за нас: Бъди в час и участвай!“ имаме удоволствието да Ви поканим на информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика на ЕС и нейните инструменти. То ще бъде насочено най-вече към възпитаниците на Аграрен Университет, гр. Пловдив. Очакваме всички, за които темата е интересна, на 21.10.2019 г. (понеделник) от 8.30 часа в Седма  Аудитория на Факултет “Растителна защита“ в Аграрен Университет, Пловдив.

Заедно с експерти и земеделски производители от региона ще обсъдим възможностите, които предоставя ОСП и предизвикателствата, които предстоят за вбъдеще за земеделието и селските райони у нас и в Европа.  

ПРОГРАМА

21 октомври (понеделник), 2019 г. Седма Аудитория, Факултет „Растителна защита“, Аграрен Университет, гр. Пловдив

8.00 – 8.30 часа / Регистрация

8.30 – 9.00 часа /„ОСП работи за нас: Бъди в час и участвай!“ – Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации.

9.00 – 9.20 часа /„Добри практики: Приложение на инструментите на ОСП“ – земеделски производител от региона на Пловдив.

9.20 – 9.50 часа /„Професионално развитие в агросектора“ – проф. д.н. Димитър Греков – Директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрен университет, гр. Пловдив.

9.50 – 11.00 часа /Отворена дискусия – Въпроси и отговори

11.30 – 12.00 часа /Обяд

Очакваме ви!  При интерес да присъствате на събитието, молим да изпратите своите имена и тези на фирмата/организацията, която представлявате най-късно до 18.10.2019 г. на адрес: cap4us@ agri.bg !