Европейската комисия (ЕК) одобри първия пакет от стратегически планове за ОСП за седем държави, които спокойно могат да започнат новия програмен период от 1 януари 2023 г.

Министър Явор Гечев: Земеделските закони са най-често променяните закони изобщо

Това са: Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания. От Комисията съобщават, че се ангажират с бързото одобрение и на останалите 21 плана. Страната ни обаче още не е изпратила финален вариант на Стратегическия си план, след като получи 405 забележки по него. Не бяха приети и важни законодателни изменения преди разпускането на 47-ото Народно събрание.

Новата ОСП разполага с бюджет от 270 милиарда евро за периода 2023-2027 г. Седемте одобрени плана са за сумата от над 120 милиарда евро, включително над 34 милиарда евро, предназначени изключително за екологични и климатични цели и екосхеми.

Тази сума може да се използва за насърчаване на полезни практики за почвата и за подобряване на управлението на водата и качеството на пасищата например”, уточняват от ЕК. ОСП може също да насърчава залесяването, предотвратяването на пожари, възстановяването и адаптирането на горите. Фермерите, участващи в екосхеми, могат да бъдат възнаградени, наред с другото, за забрана или ограничаване на употребата на пестициди и ограничаване на ерозията на почвата.

Спрямо изискванията между 86% и 97% от националната използвана земеделска площ на държавите членки ще се обработва при добри земеделски и екологични условия. Значително финансиране също ще подпомогне развитието на органичното производство, като повечето страни се стремят да удвоят или дори утроят своите биоплощи. Райони с природни ограничения, като например в планините или на брега, ще продължат да се възползват от специално финансиране за поддържане на селскостопанска дейност.

Специфичната подкрепа за млади фермери заема видно място във всеки одобрен план с над 3 милиарда евро, които ще достигнат директно до младите фермери в седемте страни. Фондовете за развитие на селските райони ще подкрепят хиляди работни места и местни предприятия в селските райони, като същевременно подобряват достъпа до услуги и инфраструктура, като широколентов достъп.

В съответствие с дългосрочната визия за селските райони на ЕС ще бъдат използвани и други инструменти като Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) или Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Комисията също така приканва държавите членки да използват всички възможности в своите стратегически планове за укрепване на устойчивостта на техния селскостопански сектор с цел насърчаване на продоволствената сигурност, във връзка с войната в Украйна.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg