През март започна дългоочакваното връчване на договорите по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014 - 2020. Заедно с директора на Областната дирекция на ДФЗ Живка Костова посетихме градината на Венелин Грунов, който получи договора си по подмярката.  

81-годишна фермерка подписа договора си по подмярка 6.3

Областната дирекция на ДФЗ-Сливен е на едно от водещите места по прием и обработка на заявления по всички схеми и мерки: заявления за подмомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., директни плащания и краткосрочни схеми за подпомагане. В областта преобладават дребни земеделски производители овощари и животновъди.

”Тук сме на полето, в градината на този млад човек, за да му връчим договора по 6.3. Зад мен са прасковените градини в Долината на прасковите. Град Сливен е известен точно с това. При нас има около хиляда овощари в областната дирекция, които кандидатстват по различни схеми, но най-много бенефициенти имаме по мерките 6.3 и 6.1. Тук се набираме в близост до град Сливен, в квартал “Речица”. Цели семейства от квартала се занимават точно с това”, каза Костова. 

Венелин Грунов отглежда праскови, череши и маточина. “Моята дейност започна през 2015 г. с отглеждане на маточина. И впоследствие, понеже тук сме в Долината на прасковите, овощните култури са силно начинание, реших да се захвана и с тази дейност”, посочи фермерът и добави:  

“Реших да кандидатствам по мярка 6.3 поради причината, че не можах да кандидатствам по мярка “Млад фермер”, понеже в миналото съм бил регистриран като земеделски производител и съм изтървал едни важни срокове. Затова единственият вариант беше мярка 6.3, за да мога да си развия земеделското стопанство. Парите, разбира се, ще се вложат основно в подобряване на насажденията. Имам подписан договор и по мярка 4.1.2 за купуване на нова техника”, разказва овощарят. 

Заедно с Венелин с проекти по подмярка 6.3 по този прием са се явили 159 човека, от които договори ще се подпишат със 135. Мерките 6.1 и 6.3 са най-предпочитаните за района, посочи Костова и добави:  

“За наша радост, нашите бенефициенти по тези мерки не допускат много грешки, тъй като и Службата по съвети в земеделието основно им прави проектите и при нас винаги могат да разчитат на консултации. Единични са случаите на грешки и най-вече не спазват приоритетите. Т.е. те трябва да знаят, че подпишат ли договор с нас, задължително трябва да се спазва бизнеспланът и приоритетите, които са в договора и за които сме им дали точки. Това означава да не включват култури, които не са в приоритет, да не прекъсват биологичното си производство, ако са им дадени точки за това. Основното е да не включват приоритети, без да ни уведомят. Първо трябва да ни уведомят и тогава могат да правят каквото и да е”, съветва експертът. 

Традиционно интересът към държавните помощи също е голям. Всяка година около 750 земеделски производители кандидатстват за "Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период", посочват още от дирекцията. 

В тази връзка през 2020 г. с de minimis в района са подпомогнати:

- 1055 земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза;
- 215 земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства през 2020 г.;
- 669 земеделски стопани, отглеждащи крави и /или юници, овце-майки и/или кози-майки. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg