Въглеродното земеделие ще бъде ключов приоритет за Френското председателство на Съвета на ЕС, което започва на 1 януари 2022 г. и ще продължи шест месеца. По темата се предвижда неформална среща в Страсбург на 7 и 8 февруари, където министрите ще обсъдят тази инициатива.

Гласувайте: Каква е изминаващата 2021 г. за вас?

В областта на селското стопанство Франция ще насочи усилията си за гарантиране, че производителите на храни в ЕС не се конкурират със страни, работещи с по-ниски стандарти за околна среда и климат. Това може да се случи чрез т.нар. „огледални клаузи“ в търговските сделки. 

Председателството трябва да постигне напредък и по ключовия приоритет за намаляване на емисиите. Целта е до 2050 г. ЕС да постигне въглеродна неутралност, а до 2030 г. – намаляване на емисиите на парникови газове с 55%.

Съветите по земеделие и рибарство за първото полугодие на 2022 г. са планирани на следните дати: 17 януари (и евентуално 18), 21 и 22 февруари, 21 март (и възможно 22), 7 април (в Люксембург), 23 и 24 май (и двата дни са отбелязани като възможни) и 13 юни (маркирана като възможност) и 14 юни (в Люксембург), посочват от Министерството на земеделието в актуалния си бюлетин за ОСП.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg